Amphi-Safe™


– Säkerhetslucka för dricksvattenreservoarer

Problem
En bristfällig manlucka utgör ofta ett enkelt tillträde ner i reservoaren och en riskzon för sabotage. En otät manlucka är dessutom en ingång för pollen och andra luftföroreningar samt mindre djur och kryp.

Lösning
Amphi-Safe™ är en säkerhetslucka som effektivt försvårar sabotage samt förorening av dricksvattnet. Under förutsättning att manluckan och andra öppningar i reservoaren är täta kommer luften vid nivåförändringar i reservoaren att passera genom luftfiltret vilket innebär mindre framtida rengöringsbehov.

Egenskaper blå pilar

Tekniska data

Rostfritt utförande på alla detaljer
Standardmått 660×660 mm, 860×860 mm, 1060×1060 mm

Tillval
Larm
Måttanpassad luckstorlek
Kundanpassat lås
Isolering

Manluckan monterad

Kontakta oss för information och beställning!

Amphi-Safe_2014
Produktblad