Drikkevandsreservoirer

Amphi-tech har mere end 20 års erfaring med besigtigelse og vedligeholdelse af drikkevandsreservoirer, vandtårne og højt- og lavtliggende reservoirer.

  • Personalet er uddannet i drikkevandshygiejne.
  • Udrustningen anvendes udelukkende til drikkevandsreservoirer og opfylder kravene til arbejde i et levnedsmiddelanlæg.
  • Vores arbejde dokumenteres med protokol, billeder og film.

Det indebærer for dig som kunde en sikkerhed og tryghed i arbejdet med vandtårne og drikkevandsreservoirer.

Drikkevandsreservoirer