Besigtigelse

BesigtigelseAmphi-tech udfører besigtigelse og dokumentation af drikkevandsreservoirer.
Arbejdet udføres, mens reservoiret er i drift. Ud fra detaljerede tjeklister inspicerer vores besigtigelsesmand reservoiret indvendigt ved hjælp af en ROV (fritsvømmende undervandsfartøj). Udvendigt foretages besigtigelsen visuelt. Resultatet dokumenteres i en protokol med billeder og film, der blandt andet viser følgende:

  • Om reservoiret kræver rengøring
  • Forekomst af eventuel indlækage og forurening
  • Reservoirets stand og vedligeholdelsesbehov
  • Anbefalede tiltag for sikker opbevaring af drikkevand

Eksempler på kontrolpunkter

Besigtigelse

Dokumentation Protokol og dokumentation
Protokollen og dokumentationen er udformede til at være grundlaget for planlægning og budgettering af reservoirets vedligeholdelse og reparationer. De lever desuden op til branchens krav for at kunne anvendes i egenkontrolprogrammet.

Protokollen omfatter:

  • Dokumentation af reservoirets bygningsdata såsom konstruktionsår, volumen og bundareal, indvendigt materiale, rørmateriale, tidligere inspektioner og rengøringer.
  • Detaljerede kommentar og anbefalinger vedrørende reservoirets indvendige og udvendige miljø.
  • Hver kommentar illustreres med et foto fra besigtigelsen.

Protokollen vedlægges en dvd med film af reservoirets indvendige miljø, filmet med et undervandsfartøj.