Byggeteknisk statusvurdering

StatusvurderingStørstedelen af vores drikkevandsreservoirer og vandtårne er opført i 1940-1970’erne og kræver vedligeholdelse pga. miljøpåvirkning og naturlig ældning. Amphi-tech udfører inspektion, prøvetagning og vurdering af behov for tiltag, for at give reservoiret en fortsat levetid på 30 år ud fra nutidens krav til et drikkevandsreservoir.

Inspektionen omfatter konstruktionen over og under vand samt indvendigt og udvendigt. Arbejdet dokumenteres med en rapport, der omfatter:

  • Vurdering af nuværende status
  • Forslag til tiltag
  • Omkostningsvurdering for anbefalede tiltag
  • Prioriteringsrækkefølge

Rapporten danner grundlag for fastlæggelse af alternative tiltag, budgettering af omkostninger og oprettelse af tilbudsdokumenter.

Vores samlede erfaring fra mere end 2000 besigtigede objekter giver os en unik kompetence til professionel skadesdiagnose og projektering af tiltag.

Amphi-tech udfører også projektering, udarbejdelse af udbudsdokumentation og byggeledelse.