Rengøring

Rengøring af drikkevandsreservoirer og vandtårne med robot er mere hygiejnisk, sikkert og omkostningseffektivt end at tømme reservoiret og rengøre det manuelt. Vi tilbyder begge metoder, men i de tilfælde, hvor robotrengøring er passende, undgås driftsstop og risikoen for trykforandringer i reservoiret, der opstår, når vandet tømmes ud. Alt arbejde dokumenteres med skriftligt certifikat og billeder.

RobotrengøringRobotrengøring
– mens reservoiret er i drift

Robotten er udstyret med roterende børster og slanger, der suger sedimentet ud fra bunden af reservoiret. Robotten navigeres effektivt i reservoiret ved hjælp af belysning, kamera og sonar.

Videoklip: Rengøring med Amphi-Cleaner, bundgående rengøringsrobot (YouTube)

Robotrengøring

Manuel rengøringManuel rengøring
– i tømt reservoir

Med personale, der er uddannet i drikkevandshygiejne, og udstyr, der udelukkende anvendes i drikkevandsreservoirer, udfører Amphi-tech renskylning og desinficering i tømt reservoir.

Rengoring
Rengøring i vandtårn.