Kvalitet og miljø

I vores arbejde med drikkevandsanlæg er det af yderste vigtighed at eliminere eller forebygge risikoen for at forurene drikkevandet. Vi arbejder derfor struktureret med blandt andet følgende tiltag:

Personale

For at sikre, at vores arbejde udføres med høj sikkerhed og kvalitet, gennemgår og certificeres alt personale regelmæssigt i henhold til Amphi-techs interne uddannelsesprogram. Vores personale gennemgår også relevante brancheuddannelser inden for:

 • Drikkevandshygiejne
 • Drikkevandsteknik
 • Love, regler og forskrifter

Udstyr

 • For at minimere risikoen for forurening af drikkevandet bliver alt udstyr og materiale tilpasset arbejde i drikkevandsreservoirer.
 • Udstyr og materialer anvendes udelukkende til arbejde med drikkevandsreservoirer

Rutiner og processer

 • Dokumenterede processer for den pågældende service
 • Risikoanalyse for den pågældende proces
 • Forebyggende tiltag udarbejdes ud fra risikoanalysen og vurderes løbende
 • Detaljerede rutiner og metoder til desinficering af udstyr og personale

Forud for hvert arbejde udføres:

 • Gennemgang af tilgængelig dokumentation om objektet, såsom tegninger, inspektionsprotokoller, film osv.
 • Objekttilpasset risikoanalyse
 • Objekttilpasset arbejdsbeskrivelse

Efter udført arbejde udføres:

 • Skriftlig rapport/protokol samt dokumentation med billeder og film
 • Gennemgang af resultatet sammen med ordregiver
 • Kvalitetskontrol sammen med ordregiver