Amphi-Vent™

Amphi vent– Ventilationsanordning til drikkevandsreservoirer

Problem
Når vandniveauet falder i et drikkevandsreservoir, suges der luft ind gennem luftkanalen. Hvis luftrensning ikke forefindes, følger partikler som forbrændingsprodukter og pollen med luften ind i reservoiret og lægger sig på vandoverfladen som en film. På overfladefilmen kan der vokse bakterier, som kan påvirke vandkvaliteten. Ventilationskanalen er også indgang for fugle og insekter og desuden en risikozone for sabotage.

Løsning
Amphi-Vent™ er en ventilationsanordning med luftfilter, der effektivt filtrerer indgående luft og vanskeliggør forurening ved sabotage. Under forudsætning af, at mandehul og andre åbninger i reservoiret er tætte, tvinges luften til at passere igennem luftfilteret ved niveauforandringer i reservoiret.

Amphi-Vent

Tekniske data

Amphi-Vent™ opfylder kravene i henhold til DS/EN 1508.
Patentnummer: 525 509.

Til udendørs montageTryksikring
Amphi-Vent™ er udstyret med en tryksikring, hvis membranvindue brister ved et skadeligt tryk. Vinduesarealet er større end luftkanalens, hvilket giver en fuldgod beskyttelse i tilfælde af styrttømning.

Luftfilter
Trox Technik har specialdesignet filteret til Amphi-Vent™ efter opgave fra Amphi-tech AB. Trox GmbH er en af Europas største filterproducenter. Filtermaterialet kan fås som finfilter (klasse F7) eller mikrofilter (klasse H13).

Amphi-Vent™ ventilationsanordning
Fås för udendørs og indendørs montage.
Cifferbetegnelsen svarer til rørdimensionen.

Til udendørs montage: (rustfrit)
AmphiVent™ 200u
AmphiVent™ 125u
Kan monteres på eksisterende svanehalse.

Til indendørs montageTil indendørs montage: (rustfrit)
AmphiVent™ 200i
AmphiVent™ 125i

Varmeaggregat
Ved risiko for tilisning fås et varmeaggregat som ekstra tilbehør.

Montage
Begge montagetyper kan sluttes til andre rørdimensioner med adapter, ved behov udfører vi kontrolberegninger og dimensionering.

Kontakt os for oplysninger og bestilling!

Amphi-Vent produktark
Produktark

Billedgalleri