Akkumulatortanke

AkkumulatortankAmphi-tech udfører besigtigelse af vandfyldte akkumulatortanke, uden at det er nødvendigt at tømme tanken, og kun med begrænsede driftsforstyrrelser. Efter at vandtemperaturen er sænket til +55 °C, udføres besigtigelsen visuelt og med en ROV (fritsvømmende undervandsrobot).

Besigtigelsen omfatter:

  • Kontrol og inspektion af indvendige gangflader.
  • Inspektion af områder på kappen fra vandoverfladen ned til bunden.
  • Rensugning og inspektion af bundplader.
  • Inspektion af rørgennemføringer og øvre dyse.

Besigtigelsen med tilhørende rapport og dokumentation muliggør:

  • Forebyggelse af driftsforstyrrelser og mangler, der kan medføre øgede vedligeholdelsesomkostninger.
  • Opretholdelse af sikkerhedskravene frem til næste besigtigelse.
  • At materialets bestandighed udnyttes til optimal levetid.