Bundkortlægning

Kendskab til bundens beskaffenhed, niveau og vandkvaliteten er vigtigt ved valg af råvandets indtagspunkt og strækninger for undervandsledninger.

Amphi-tech udfører:

  • Fastlæggelse af bundmateriale med ROV (fritsvømmende undervandsfartøj)
  • Udarbejdelse af kort med niveauer og bundens beskaffenhed ved hjælp af dobbeltfrekvent ekkolod, multibeam sonar og Side Scan Sonar.

Bundkortlægning