Sprinklertanke

Sprinklertanken er en vigtig del af sprinklersystemet. Regelmæssig besigtigelse af tankens indvendige miljø er påkrævet for at sikre systemets kapacitet og funktion.

Amphi-tech udfører 10-årskontroller og besigtigelse af tanken under drift med ROV (fritsvømmende undervandsfartøj). Vores besigtigelsesmænd inspicerer tankens status og vedligeholdelsesbehov ud fra detaljerede tjeklister. Resultatet dokumenteres i en skriftlig protokol med billeder og film, der blandt andet viser følgende:

  • Tankens stand og vedligeholdelsesbehov
  • Om tanken kræver rengøring
  • Korrosion på rør, flanger m.m.
  • Anbefalede tiltag for optimal driftssikkerhed og funktion

Sprinklertanke

DokumentationProtokol og dokumentation
Protokollen og dokumentationen er udformede til at være grundlaget for planlægning og budgettering af tankens vedligeholdelse og reparationer.

Protokollen omfatter:

  • Dokumentation af tankens bygningsdata såsom konstruktionsår, volumen og bundareal, indvendigt materiale, rørmateriale, tidligere inspektioner og rengøringer
  • Detaljerede kommentar og anbefalinger vedrørende tankens indvendige og udvendige miljø
  • Hver kommentar illustreres med et foto fra besigtigelsen

Protokollen vedlægges en dvd med film af tankens indvendige miljø, filmet med et undervandsfartøj.