Vandfyldte tunneller og rør

Sammenstyrtninger, sedimentering og vækst af f.eks. muslingekolonier kan begrænse kapaciteten og funktionen af vandfyldte tunneller og rør. Amphi-tech udfører indvendig besigtigelse og dokumentation med ROV (fritsvømmende undervandsfartøj).

Besigtigelsen omfatter:

  • Opmåling af tunnellens areal. Resultatet rapporteres som sektioner i CAD.
  • Dokumentation og positionsbestemmelse af skader.
  • Filmoptagelse af passager af særlig interesse.

Eksempler på opgaver er kølevandstunneler til kernekraftværker, udløbstunneler/-rør fra rensningsanlæg, råvandsledninger/-tunneler og indløb og udløbsrør/-tunneler til vandkraftværker.

Vandfyldte tunneller og rør