Dricksvattenreservoarer

Amphi-tech har mer än 20 års erfarenhet av besiktning och underhåll av dricksvattenreservoarer, vattentorn och hög- och lågreservoarer.

  • Personalen är utbildad inom dricksvattenhygien.
  • Utrustningen används endast för dricksvattenreservoarer och uppfyller kraven på arbeten i en livsmedelsanläggning.
  • Våra arbeten dokumenteras med protokoll, bilder och film.

För dig som kund innebär det en säkerhet och trygghet i arbetet med vattentorn och dricksvattenreservoarer.

Dricksvattenreservoarer