Besiktning

Amphi-tech BesiktningAmphi-tech utför besiktning och dokumentation av dricksvattenreservoarer.
Arbetet utförs med reservoaren i drift. Utifrån detaljerade checklistor inspekterar vår besiktningsman reservoaren invändigt med hjälp av en ROV (frisimmande undervattensfarkost). Utvändigt sker besiktningen visuellt. Resultatet dokumenteras i protokoll med bilder och film som bland annat visar:

  • Om reservoaren behöver rengöras
  • Förekomst av eventuellt inläckage och förorening
  • Reservoarens skick och underhållsbehov
  • Rekommenderade åtgärder för säker dricksvattenförvaring

Exempel på kontrollpunkter
Kontrollpunkter

kontrolldokumentation03Protokoll och dokumentation
Protokollet och dokumentationen är utformade för att utgöra underlag för planering och budgetering för reservoarens underhåll och reparationer. De uppfyller dessutom branschens krav för att tillämpas i egenkontrollprogrammet.

Protokollet omfattar:

  • Dokumentation av reservoarens byggnadsdata såsom byggnadsår, volym och bottenyta, invändigt material, rörmaterial, tidigare inspektioner och rengöringar.
  • Detaljerade anmärkningar och rekommendationer av reservoarens invändiga och utvändiga miljö.
  • Varje anmärkning illustreras med ett foto från besiktningstillfället.

Till protokollet bifogas DVD med film av reservoarens invändiga miljö, filmad med en undervattensfarkost.

Besiktning och underhåll, produktblad
Produktblad