Byggnadsteknisk statusbedömning

StatusbedömningMerparten av våra dricksvattenreservoarer och vattentorn är byggda under 1940–1970-talet och kräver underhåll p.g.a. miljöpåverkan och naturligt åldrande. Amphi-tech utför inspektion, provtagning och bedömning av åtgärdsbehov för att reservoaren ska ha en fortlevnad på 30 år utifrån dagens krav på en dricksvattenreservoar.

Inspektionen omfattar konstruktionen över och under vatten samt invändigt och utvändigt. Arbetet dokumenteras med en rapport omfattande:

  • Bedömning av nuvarande status
  • Åtgärdsförslag
  • Kostnadsbedömning för rekommenderade åtgärder
  • Prioriteringsordning

Rapporten utgör underlag för fastställande av åtgärdsalternativ, budgetering av kostnader och upprättande av anbudshandlingar.

Vår samlade erfarenhet från fler än 2000 besiktade objekt ger oss en unik kompetens för professionell skadediagnos och åtgärdsprojektering.

Amphi-tech utför även projektering, författande av förfrågningsunderlag och byggledning.

Besiktning och underhåll, produktblad
Produktblad