Rengöring

Att rengöra dricksvattenreservoarer och vattentorn med robot är mer hygieniskt, säkert och kostnadseffektivt än att tömma reservoaren och rengöra manuellt. Vi erbjuder båda metoderna men i de fall då robotrengöring är lämplig undviks driftstopp och risken med tryckförändringar i reservoaren som uppstår när vattnet töms ut. Alla arbeten dokumenteras med skriftligt intyg och bilder.

Rengöring med robot

Robotrengöring
– med reservoaren i drift

Roboten är utrustad med roterande borstar och slangar som suger ut sedimentet från reservoarens botten. Med hjälp av belysning, kamera och sonar navigeras roboten effektivt i reservoaren.

Videoklipp: Rengöring med Amphi-Cleaner, bottengående rengöringsrobot (YouTube)

Amphi-tech Rengöring

Rengöring manuellt

Manuell rengöring
– i tömd reservoar

Med personal utbildad inom dricksvattenhygien och utrustning som endast används i dricksvattenreservoarer utför Amphi-tech renspolning och desinficering i tömd reservoar.

Rengoring
Rengöring i vattentorn.

Besiktning och underhåll, produktblad
Produktblad