Katsastus

Amphi-tech suorittaa juomavesivarastojen tarkastuksia ja dokumentointiaAmphi-tech suorittaa talousvesisäiliöiden tarkastuksia ja dokumentointia.
Työ suoritetaan säiliön ollessa toiminnassa. Yksityiskohtaista tarkistusluetteloa käyttäen tarkastajamme tarkastaa säiliön sisäpuolelta ROVin (kauko-ohjattu sukellusalus) avulla. Ulkopuolinen tarkastus perustuu visuaalisiin havaintoihin. Tulos dokumentoidaan pöytäkirjaan kuvien ja videokuvan avulla, joista käy ilmi mm.:

  • Tarvitseeko säiliö puhdistaa
  • Mahdollisten vuotojen ja epäpuhtauksien esiintyminen
  • Säiliön kunto ja kunnostustarve
  • Suositellut toimenpiteet talousveden turvalliseksi säilyttämiseksi

Esimerkkejä tarkastuskohteista

Katsastus

DokumentaatioPöytäkirja ja dokumentaatio
Pöytäkirja ja dokumentaatio on laadittu siten, että ne muodostavat pohjan varaston kunnossapidon ja korjausten suunnittelulle ja budjetoinnille. Ne täyttävät myös alan vaatimukset koskien omavalvontaohjelmaa.

Pöytäkirjaan sisältyy:

  • Tiedot säiliön rakennustiedoista kuten rakennusvuosi, koko ja pohjapinta-ala, sisäpuolen materiaali, putkien materiaali sekä aikaisemmat tarkastukset ja puhdistukset,
  • Yksityiskohtaiset merkinnät ja suositukset koskien olosuhteita varaston sisä- ja ulkopuolella.
  • Jokainen merkintä on havainnollistettu valokuvalla tarkastuskohteesta.

Pöytäkirjaan lisätään DVD, joka sisältää videokuvaa, joka on kuvattu sukellusaluksella säiliön sisältä.