Puhdistus

Talousvesisäiliöiden ja vesitornien puhdistaminen robotilla on hygieenisempää, varmempaa ja kustannustehokkaampaa kuin säiliön tyhjentäminen ja puhdistaminen manuaalisesti. Tarjoamme puhdistusta molemmilla tavoilla, mutta niissä tapauksissa, joissa robottipuhdistus on mahdollinen vältytään käyttökatkoilta sekä paineenvaihtelun vaaralta, joka aiheutuu, kun vesi tyhjennetään säiliöstä. Kaikki toimenpiteet dokumentoidaan kirjallisella todistuksella ja kuvien avulla.

PuhdistusrobottiRobottipuhdistus
– säiliön ollessa toiminnassa

Robotti on varustettu pyörivillä harjoilla ja pumpulla joka imee sedimentin säiliön pohjalta ja letkujen kautta siirtää sedimentin ylijuoksuputkeen tai maastoon. Robotti liikkuu tehokkaasti säiliössä oman valaistuksen, kameran ja sonarin avulla.

Videokuvaa: Puhdistusta Amphi-Cleanerin avulla, pohjalla liikkuva puhdistusrobotti (YouTube)

Puhdistusrobotti

Manuaalinen puhdistusManuaalinen puhdistus
– tyhjennetyssä säiliössä

Amphi-techin henkilökunta, joka on saanut talousvesihygieniaan liittyvän koulutuksen suorittaa tyhjennetyn säiliön puhdistushuuhtelun ja desinfioinnin vain talousvesisäiliöissä käytettävien varusteiden avulla.

Vesitornien puhdistus
Vesitornien puhdistus