Laatu ja ympäristö

Työskennellessämme talousvesilaitoksilla tärkein työtehtävämme on talousveden saastumisen eliminointi tai sen vaaran ehkäiseminen. Työskentelemme sen vuoksi uutterasti mm. seuraavien asioiden parissa:

Henkilöstö

Varmistaaksemme työmme korkean laadun ja turvallisuuden koko henkilökuntamme sertifioidaan säännöllisesti Amphi-techin sisäisen koulutusohjelman mukaisesti. Henkilökuntamme osallistuu myös alakoulutukseen seuraavilla alueilla:

 • Talousvesihygienia
 • Talousvesitekniikka
 • Lait, säännöt ja asetukset

Varusteet

 • Talousveden saastumisriskin minimoimiseksi kaikki käyttämämme varusteet ja materiaalit sovitetaan sopiviksi työhön talousvesisäiliöillä.
 • Näitä varusteita ja materiaaleja käytetään vain talousvesisäiliöillä työskentelyn yhteydessä.

Käytännöt ja prosessit

 • Palveluiden dokumentoidut prosessit
 • Prosessien riskianalyysit
 • Ehkäiseviä toimenpiteitä suoritetaan riskianalyysin pohjalta ja arvioidaan jatkuvasti.
 • Yksityiskohtaiset rutiinit ja menetelmät varusteiden ja henkilökunnan desinfioimiseksi,

Ennen jokaista työtä suoritetaan:

 • Saatavilla olevan, kohdetta koskevan materiaalin kuten pohjapiirustusten, tarkastuspöytäkirjan, videokuvan yms. läpikäynti.
 • Kohdekohtainen riskianalyysi
 • Kohdekohtainen työnkuvaus

Kun työ on suoritettu, suoritetaan:

 • Kirjallisen todistuksen/pöytäkirjan luominen kuvat ja videokuva mukaan lukien
 • Tulosten läpikäynti yhdessä toimeksiantajan kanssa.
 • Laadunvalvonta yhdessä toimeksiantajan kanssa.