Sprinklerisäiliöt

Sprinklerisäiliöt ovat tärkeä sprinklerijärjestelmän osa. Järjestelmän kapasiteetin ja toiminnan varmistaminen edellyttää säiliön sisäpuolen säännölliset tarkastukset.

Amphi-tech suorittaa säiliöiden 10-vuotistarkastuksia ja muita tarkastuksia ROVin (kauko-ohjattu sukellusalus) avulla säiliön ollessa toiminnassa. Yksityiskohtaista tarkistusluetteloa käyttäen tarkastajamme tarkastaa säiliön sisäpuolelta. Tulos dokumentoidaan pöytäkirjaan kuvien ja videokuvan avulla, joista käy ilmi mm.:

  • Säiliön kunto ja kunnostustarve
  • Tarvitseeko säiliö puhdistaa
  • Putkien, laippojen yms. korroosio.
  • Suositellut toimenpiteet säiliön toimintovarmuuden ja toiminnan optimoimiseksi

Sprinklerisäiliöt

DokumentaatioPöytäkirja ja dokumentaatio
Pöytäkirja ja dokumentaatio on laadittu siten, että ne muodostavat pohjan säiliön kunnossapidon ja korjausten suunnittelulle ja budjetoinnille.

Pöytäkirjaan sisältyy:

  • Tiedot säiliön rakennustiedoista kuten rakennusvuosi, koko ja pohjapinta-ala, sisäpuolen materiaali, putkien materiaali sekä aikaisemmat tarkastukset ja puhdistukset,
  • Yksityiskohtaiset merkinnät ja suositukset koskien olosuhteita säiliön sisä- ja ulkopuolella.
  • Vastaavat merkinnät on havainnollistettu valokuvalla tarkastuskohteesta.

Pöytäkirjaan lisätään DVD, joka sisältää videokuvaa, joka on kuvattu sukellusaluksella säiliön sisältä.