Kvalitet och miljö

I vårt arbete med dricksvattenanläggningar är det av högsta vikt att eliminera eller förebygga risken att förorena dricksvattnet. Vi arbetar därför strukturerat med bland annat följande åtgärder:

Personal

För att säkerställa att våra arbeten utförs med hög säkerhet och kvalitet genomgår och certifieras all personal regelbundet enligt Amphi-techs interna utbildningsprogram. Vår personal genomgår även relevanta branschutbildningar inom:

 • Dricksvattenhygien
 • Dricksvattenteknik
 • Lagar, regler och föreskrifter

Utrustning

 • För att minimera risk för förorening av dricksvattnet anpassas all utrustning och material för arbeten i dricksvattenreservoarer.
 • Utrustning och material används endast vid arbeten med dricksvattenreservoarer

Rutiner och processer

 • Dokumenterade processer för respektive tjänst
 • Riskanalys för respektive process
 • Förebyggande åtgärder tas fram utifrån riskanalysen och utvärderas löpande
 • Detaljerade rutiner och metoder för desinficering av utrustning och personal

Inför varje arbete utförs:

 • Genomgång av tillgängligt underlag om objektet som ritningsunderlag, inspektionsprotokoll, filmer etc.
 • Objektsanpassad riskanalys
 • Objektsanpassad arbetsbeskrivning

Efter utfört arbete utförs:

 • Skriftligt intyg/protokoll samt dokumentation med bilder och film
 • Genomgång av resultatet tillsammans med uppdragsgivaren
 • Kvalitetskontroll tillsammans med uppdragsgivaren