Om Amphi-tech

Amphi-tech bildades 1998 som ett dotterbolag till Mark & Marin – Väg och Vattenbyggnadsingenjörer (1983). Amphi-tech utför besiktning, underhåll och utredning av dricksvattenreservoarer och andra vattenbyggnader.

Bland våra uppdragsgivare finns kommuner och dricksvattenproducenter, vattenkraft- och kärnkraftindustrin, Fastighetsverket, Trafikverket med flera.

Amphi-tech kontor