Inspeksjon

Amphi-tech BesiktningAmphi-tech utfører inspeksjon og dokumentasjon av drikkevannreservoarer.
Arbeidet utføres når reservoaret er i drift. Basert på detaljerte kontrollister sjekker vår inspektør reservoaret innvendig ved hjelp av et ROV (frisvømmende undervannsfartøy). Utvendig skjer inspeksjonen visuelt.  Resultatet dokumenteres i en protokoll med bilder og film som blant annet viser:

  • Om reservoaret behøver rengjøring
  • Forekomst av eventuell perkolering og forurensning
  • Reservoarets tilstand og vedlikeholdsbehov
  • Anbefalte tiltak for sikker oppbevaring av drikkevann

Eksempel på kontrollpunkter

Inspeksjon

kontrolldokumentationProtokoll og dokumentasjon
Protokollen og dokumentasjonen lages slik at de utgjør grunnlaget for planlegging og budsjettering av reservoarets vedlikehold og reparasjoner. I tillegg oppfyller de bransjens krav om å tilføyes egenkontrollprogrammet.

Protokollen omfatter:

  • Dokumentasjon av reservoarets bygningsdata , som byggeår, volum og overflate, innvendig materiale, rørmateriale, tidligere inspeksjoner og rengjøringer.
  • Detaljerte anmerkninger og anbefalinger angående reservoarets innvendige og utvendige miljø.
  • Hver anmerkning illustreres med et bilde fra inspeksjonen.

Til protokollen vedlegges en DVD hvor reservoarets innvendige miljø er filmet av et undervannsfartøy.