Bygningsteknisk statusvurdering

StatusvurderingDe fleste av våre drikkevannreservoarer og vanntårn ble bygget fra 1940- til 1970-tallet og krever vedlikehold grunnet miljøpåvirkninger og naturlig aldring. Amphi-tech utfører inspeksjon, prøvetaking og vurdering av vedlikeholdsbehov for at reservoaret skal være i drift i 30 år til, basert på dagens krav som er satt til drikkevannreservoarer.

Inspeksjonen omfatter konstruksjonen over og under vann, samt innvendig og utvendig. Arbeidet dokumenteres med en rapport angående:

  • Vurdering av nåværende status
  • Vedlikeholdsforslag
  • Kostnadsbedømmelse for anbefalt vedlikehold
  • Prioriteringsrekkefølge

Rapporten utgjør grunnlaget for fastsettelse av vedlikeholdsalternativer, budsjettering av kostnader og opprettholdelse av anbudshandlinger.

Vår samlede erfaring fra over 2000 inspiserte objekter gir oss en unik kompetanse for profesjonell skadediagnose og prosjektering av mål.

Amphi-tech utfører også prosjektering, samt skriving av anbudsunderlag og utførelse av byggledelse.