Rengjøring

Det er mer hygienisk å rengjøre drikkevannreservoarer og vanntårn med en robot. Dette er også sikrere og mer kostnadseffektivt enn å tømme reservoaret og rengjøre manuelt.  Vi tilbyr begge metodene, men i tilfeller hvor robotrengjøring kan utføres, unngås driftsstopp og risiko for trykkforandringer i reservoaret som oppstår når vannet tømmes ut. Alt arbeid dokumenteres skriftlig og med bilder.

Robotrengjøring

Robotrengjøring
– når reservoaret er i drift.

Roboten er utstyrt med roterende børster og slanger som suger ut bunnfallet fra reservoaret. Roboten navigerer effektivt i reservoaret ved hjelp av belysning, kamera og sonar.

Videoklipp: Rengjøring med Amphi-Cleaner, bunngående rengjøringsrobot (YouTube)

Amphi-tech Rengöring

Manuell rengjøring

Manuell rengjøring
– i tømt reservoar

Med ansatte utdannet innen drikkevannhygiene, samt utstyr som kun brukes i drikkevannreservoarer, utfører Amphi-tech renspyling og desinfisering i et tømt reservoar.

Rengoring
Rengjøring i vanntårn.