Kvalitet og miljø

I vårt arbeid med drikkevanninstallasjoner er det aller viktigst å eliminere eller forebygge risikoen for å forurense drikkevannet.  Vi arbeider derfor strukturert med blant annet følgende mål:

Ansatte

For å sikre at vårt arbeid utføres med høy sikkerhet og kvalitet gjennomgår og sertifiseres alt personale regelmessig i samsvar med Amphi-techs interne opplæringsprogram. I tillegg gjennomgår våre ansatte relevant bransjeopplæring innenfor:

 • Drikkevannhygiene
 • Drikkevannteknikk
 • Lover, regler og forskrifter

Utstyr

 • For å minimere risikoen for forurensning av drikkevannet tilpasses alt utstyr og materialet til arbeidet i drikkevannreservoarer.
 • Utstyr og materiale brukes kun ved arbeid med drikkevannreservoarer

Rutiner og prosesser

 • Dokumenterte prosesser for den respektive tjenesten
 • Risikoanalyse for den respektive tjenesten
 • Forebyggende avgjørelser tas basert på risikoanalysen og evalueres fortløpende
 • Detaljerte rutiner og metoder for desinfisering av utstyr og ansatte

Foran hver jobb gjøres følgende:

 • Gjennomgang av tilgjengelige designdokumenter om objektet som skisseunderlag, inspeksjonskontroll, filmer, etc.
 • Objektstilpasset risikoanalyse
 • Objektstilpasset arbeidsbeskrivelse

Følgende gjøres etter at jobben er ferdig:

 • Skriftlig attest/protokoll samt dokumentasjon med bilder og film
 • Gjennomgang av resultatet sammen med oppdragsgiver
 • Kvalitetskontroll sammen med oppdragsgiver