Amphi-Crane

Amphi-Crane gjør det lettere å transportere, samt løfte utstyr og materiale, til vanntårnets tak. Den svingbare kranarmen monteres på vanntårnets side.

Kontakt oss for mer informasjon og bestilling.

Amphi-Crane