Amphi-Vent™

Amphi vent– Ventilasjonsanordning for drikkevannreservoarer

Problem
Når vann-nivået synker i et drikkevannreservoar suges luft igjennom luftekanalen.  Hvis det ikke luftes tilstrekkelig vil partikler som forbrenningsprodukter og pollen komme inn i reservoaret og legge seg som et lag på vannflaten. Det ytre laget gir et vekstgrunnlag for bakterier som kan påvirke vannkvaliteten.  Ventilasjonskanalen er også en inngang for fugler og kryp, samt et risikoområde for sabotasje.

Løsning
Amphi-Vent™ er et ventilasjonssystem med luftfilter som effektivt filtrerer inngående objekter og beskytter mot forurensning ved sabotasje. Under forutsetning av at kumlokket og andre åpninger i reservoaret er tette tvinges luften, ved nivåforandringer i reservoaret, til å passere gjennom luftfilteret.

Amphi Vent

Tekniske data

Amphi-Vent™ oppfyller kravene satt i standard SSEN 1508.
Patentnummer: 525 509

For utendørsmonteringTrykksikring
Amphi-Vent™ er utstyrt med en trykksikring hvor membranvinduet vil briste ved skadelig trykk. Vinduområdet er større enn luftekanalens, noe som gir fullgod beskyttelse ved eventuell nødtømming.

Luftfilter
Trox Technik har på oppdrag fra Amphi-tech AB spesialdesignet filteret til Amphi-Vent™. Trox GmbH er en av Europas største filterprodusenter. Filtermaterialet kan fås som finfilter (klasse F7) eller mikrofilter (klasse H13).

Amphi-Vent™ ventilasjonssystem
Tilgjengelig for montering utendørs og innendørs.
Sifferbetegnelsen tilsvarer rørdimensjonen.

For utendørsmontering: (rustfritt)
AmphiVent™ 200u
AmphiVent™ 125u
Kan monteres på tilgjengelige svanhalserFor innendørsmontering

For innendørsmontering: (rustfritt)
AmphiVent™ 200i
AmphiVent™ 125i

Varmere
Ved risiko for tilfrysing finnes et varmeaggregat som ekstra tilbehør.

Montering
Begge monteringstypene kan tilsluttes med adapter til andre rørdimensjoner. Ved behov utfører vi kontrollberegninger og dimensjonering.

Kontakt oss for informasjon og bestilling!

Amphi-Vent produktblad
Produktblad

Bildegalleri