Bunnkartlegging

Kunnskap om bunnens tilstand og nivå, samt vannkvaliteten, er viktig ved valget av råvannets inntakspunkt og de sjølagte ledningenes strekninger.

Amphi-tech utfører:

  • Fastsetting av bunnmateriale med ROV (frisvømmende undervannsfartøy)
  • Produksjon av kart med nivåer og framkomst i bunnen ved hjelp av tofrekvenset ekkolodd, multibeam-sonar og Side Scan Sonar.

Bunnkartlegging