Råvanninntak og sjølagte rør

For å sikre funksjonen for råvanninntak og sjølagte rør utføres inspeksjon med ROV (frisvømmende undervannsfartøy) eller gjennom tradisjonell dykking. Eksempel på kontrollpunkter er:

  • Tilstanden til inntakstårn.
  • Lekksøking av sjølagte rør
  • Inspeksjon av sjølagte rør (tilstand til kabel, vekter og koblinger)

Resultatet vises som en skriftlig rapport med tilhørende bilder og film.

Lekksøking