Sprinklertanker

Sprinklertanken er en viktig del av sprinklersystemet. Regelmessig inspeksjon av tankens innvendige miljø er nødvendig for at systemets kapasitet og funksjon skal være sikkert.

Amphi-tech utfører 10-årskontroller og inspeksjon av tanken mens den er i drift ved å bruke ROV (frisvømmende undervannsfartøy). Basert på detaljerte sjekklister sjekker vår inspektør tankens status og vedlikeholdsbehov. Resultatet dokumenteres i en skriftlig protokoll med bilder og film som blant annet viser:

  • Tankens tilstand og vedlikeholdsbehov
  • Om tanken behøver rengjøring
  • Korrosjon på rør, flenser m.m.
  • Anbefalte tiltak for optimal driftssikkerhet og funksjon

Sprinklertanker

kontrolldokumentationProtokoll og dokumentasjon
Protokollen og dokumentasjonen lages slik at de utgjør grunnlaget for planlegging og budsjettering av reservoarets vedlikehold og reparasjoner.

Protokollen omfatter:

  • Dokumentasjon av tankens bygningsdata, slik som byggeår, volum og overflate, innvendig materiale, rørmateriale, tidligere inspeksjoner og rengjøringer.
  • Detaljerte anmerkninger og anbefalinger angående tankens innvendige og utvendige miljø.
  • Den respektive anmerkningen illustreres med et bilde fra inspeksjonen.

Til protokollen vedlegges en DVD med film av tankens innvendige miljø, filmet av et undervannsfartøy.