Vannfylte tunneler og rør

Ras, sedimentering og tilvekst av f.eks. muslingkolonier kan begrense kapasiteten og funksjonene til vannfylte tuneller og rør. Amphi-tech utfører innvendig inspeksjon og dokumentasjon med ROV (frisvømmende undervannsfartøy).

Inspeksjonen omfatter:

  • Oppmåling av tunellens areal. Resultatet vises som seksjoner i CAD.
  • Dokumentasjon og posisjonsbestemmelse av skader.
  • Filming av områder med særskilt interesse.

Eksempel på oppdrag er kjølevanntuneller til kjernekraftverk, utløpstuneller/-rør fra renseverk, råvannrør/-tuneller og innløp- og utløpsrør/-tuneller til vannkraftverk.

Tunneler