Amphi-Crane

Amphi-Crane underlättar transport och lyft av utrustning och material till vattentornets tak. Den svängbara kranarmen monteras på vattentornets sarg.

Kontakta oss för ytterligare information och beställning

Amphi-Crane