Amphi-Vent™

Amphi-Vent Luftfilter– Ventilationsanordning för dricksvattenreservoarer

Problem
När vattennivån sjunker i en dricksvattenreservoar sugs luft in genom luftningskanalen. Saknas luftrening, följer partiklar som förbränningsprodukter och pollen med tilluften in i reservoaren och lägger sig på vattenytan som en film. Ytfilmen utgör grogrund för bakterietillväxt som kan påverka vattenkvaliteten. Ventilationskanalen är även en ingång för fåglar och kryp samt en riskzon för sabotage.

Lösning
Amphi-Vent™ är en ventilationsanordning med luftningsfilter som effektivt filtrerar ingående luft och försvårar förorening vid sabotage. Under förutsättning att manlucka och andra öppningar i reservoaren är täta tvingas luften vid nivåförändringar i reservoaren att passera genom luftfiltret.

Amphi-Vent

Tekniska data

Amphi-Vent™ uppfyller kraven enligt standard SSEN 1508.
Patentnummer: 525 509

Trycksäkring Amphi vent utomhus
Amphi-Vent™ är utrustat med en trycksäkring vars membranfönster brister vid skadligt tryck. Fönsterarean är större än luftkanalens vilket ger ett fullgott skydd vid eventuell störttömning.

Lufningsfilter
Trox Technik har på uppdrag av Amphi-tech AB specialdesignat filtret till Amphi-Vent™. Trox GmbH är en av Europas största filtertillverkare. Filtermaterialet kan erhållas som finfilter (klass F7) eller mikrofilter (klass H13).

Amphi-Vent™ ventilationsanordning
Finns för utomhus- och inomhusmontage.
Sifferbeteckningen motsvarar rördimension.

För utomhusmontage: (rostfritt)
AmphiVent™ 200u
AmphiVent™ 125u
Amphi vent inomhus
Kan monteras på befintliga svanhalsar.

För inomhusmontage: (rostfritt)
AmphiVent™ 200i
AmphiVent™ 125i

Värmare
Vid risk för igenfrysning finns ett värmeaggregat som extra tillbehör.

Montage
Båda montagetyperna kan anslutas med adapter till andra rördimensioner, vid behov utför vi kontrollberäkningar och dimensionering.

Kontakta oss för information och beställning!

Amphi-Vent produktblad
Produktblad

Bildgalleri av monterade Amphi-Vent™