Ackumulatortankar

AckumulatortankAmphi-tech utför besiktning av vattenfyllda ackumulatortankar utan att tanken behöver tömmas och endast med begränsad driftstörning. Efter att vattentemperaturen sänkts till +55° C utförs besiktningen okulärt samt med en ROV (frisimmande undervattensrobot).

Besiktningen omfattar:

  • Kontroll och inspektion av inre gångplan.
  • Inspektion av stråk på manteln från vattenytan ner till botten.
  • Rensugning och inspektion av bottenplåtar.
  • Inspektion av rörgenomföringar och övre dysa.

Besiktningen med tillhörande rapport och dokumentation möjliggör:

  • Förebyggande av driftstörningar och brister som kan leda till förhöjda underhållskostnader.
  • Upprätthållande av säkerhetskraven till nästkommande besiktning.
  • Att materialets beständighet utnyttjas till optimal livslängd.