Bottenkartering

Kännedom om bottens beskaffenhet, nivå samt vattnets kvalitet är viktigt vid val av råvattnets intagspunkt och sträckor för sjöförlagda ledningar.

Amphi-tech utför:

  • Fastställande av bottenmaterial med ROV (frisimmande undervattensfarkost)
  • Framtagning av kartor med nivåer och bottenbeskaffenet med hjälp av tvåfrekvent ekolod, multibeam sonar och Side Scan Sonar.

Bottenkartering