Råvattenintag och sjöförlagda ledningar

För att säkerställa funktionen för råvattenintag och sjöförlagda ledningar utför vi besiktning med ROV (frisimmande undervattensfarkost) eller genom traditionell dykning. Exempel på kontrollpunkter är:

  • Kondition på intagstorn
  • Läcksökning av sjöförlagda ledningar
  • Besiktning av sjöförlagda ledningar (kondition på svep, vikter och kopplingar)

Resultatet redovisas i en skriftlig rapport med tillhörande bilder och film.

Läcksökning