Sprinklertankar

Sprinklertanken är en viktig del i sprinklersystemet. Regelbunden besiktning av tankens invändiga miljö krävs för att säkerställa systemets kapacitet och funktion.

Amphi-tech utför 10-årskontroller och besiktning av tanken under drift med ROV (frisimmande undervattensfarkost). Utifrån detaljerade checklistor inspekterar vår besiktningsman tankens status och underhållsbehov. Resultatet dokumenteras i skriftligt protokoll med bilder och film som bland annat visar:

  • Tankens skick och underhållsbehov
  • Om tanken behöver rengöras
  • Korrosion på rör, flänsar m.m.
  • Rekommenderade åtgärder för optimal driftsäkerhet och funktion

Sprinklertankar

kontrolldokumentationProtokoll och dokumentation
Protokollet och dokumentationen är utformat för att utgöra underlag för planering och budgetering för tankens underhåll och reparationer.

Protokollet omfattar:

  • Dokumentation av tankens byggnadsdata så som byggnadsår, volym och bottenyta, invändigt material, rör material, tidigare inspektioner och rengöringar
  • Detaljerade anmärkningar och rekommendationer av tankens invändiga och utvändiga miljö
  • Respektive anmärkning illustrerad med ett foto från besiktningstillfället

Till protokollet bifogas DVD med film av tankens invändiga miljö, filmad med en undervattensfarkost.

Vad säger regelverket om besiktning och underhåll av sprinklertankar?
• SS-EN 12845 § 20.3.6: Minst en gång vart tionde år ska bassäng eller tank rengöras och kontrolleras invändigt samtidigt som dess invändiga ytskikt underhålls.• SBF 120:7 (jan 2011): 10-årskontroller av tank/bassäng ska utföras så att dess invändiga skick och behov av åtgärder kan bedömas på ett entydigt sätt. Detta kan utföras efter tömning eller utan tömning av bassäng eller tank. Rengöring och underhåll av ytskikt ska göras efter det behov som noterats vid kontrollen.

Produktblad Sprinklertank
Produktblad