Vattenfyllda tunnlar och rör

Ras, sedimentering och påväxt av t ex musselkolonier kan begränsa kapaciteten och funktionen för vattenfyllda tunnlar och rör. Amphi-tech utför invändig besiktning och dokumentation med ROV (frisimmande undervattensfarkost).

Besiktningen omfattar:

  • Uppmätningen av tunnelns area. Resultatet redovisas som sektioner i CAD.
  • Dokumentation och positionsbestämning av skador.
  • Filmning av passager av särskilt intresse.

Exempel på uppdrag är kylvattentunnlar till kärnkraftverk, utloppstunnlar/-rör från reningsverk, råvattenledningar/-tunnlar och inlopp och utloppsrör/-tunnlar till vattenkraftverk.

Tunnlar